Proiecte si programe educative

PROIECTE ȘI PROGRAME DERULATE DE UNITATEA ȘCOALARĂ ÎN ULTIMII 5 ANI, CU FINANȚARE EXTERNĂ

 

  • Proiectul „Ateliere de Educatie Emotionala prin Art-terapie, Euritmie si Muzicoterapie”, propus de Liceul Teoretic Bilingv Ita Wegman se va derula in unitatea noastra scolara in perioada 13.03.2017-7.04.2017.Proiectul isi propune promovarea exprimarii prin arta,dezvoltarea abilitatilor socio-emotionale,stimularea creativitatii,a comunicarii,spiritului de echipa,cresterea increderii in capacitatile proprii la elevii cu dificultati de adaptare,comunicare,relationare in mediul scolar.De asemenea are ca si obiective principale cresterea ratei prezentei si a scaderii violentei scolare.

 

  • Proiectul CIVITAS “Caravana micilor antreprenori“, 2015, finanțat de Primăria Muncipiului București, Centrul PROEDUS, si-a propus dezvoltarea spiritului antreprenorial la elevii de clasa a VIII-a, prin transferul de bune practici în crearea firmelor de exercitiu, de la elevii de liceu cu profil economic.

 

  • Proiectul „Punţi pentru incluziune socială“, 2014-2016, finanţat prin granturile SEE 2009-2014, Norvegia, în colaborare cu Fundația „Sf. Dimitrie“ Bucuresti si D.G.A.S.P.C. Sector 3, își propune sprijinirea copiilor din Centrul de zi „Mihai Botez“, prin acordarea de servicii de bază acestora (in efectuarea temelor, dezvoltarea de deprinderi și abilităti, consiliere socială și psihologică), precum și crearea de grupuri de suport pentru părinții acestor elevi – http://www.fundatiasfantuldimitrie.ro/punti-pentru-incluziune-sociala/2.html

 

  • Programul „European Studies”, 2013-2015, iniţiat și finanțat de Ministerul Educației din Irlanda, a constat în schimb de idei și experiențe cu 5 școli din Dublin.

 

  • Parteneriat multilateral Comenius „Our home of our rights”, 2010-2014Elevi de nivel primar din 5 şcoli din România, Italia, Spania şi Turcia au descoperit asemănările şi diferenţele între ţările lor prin explorarea creativa a unei poveşti îndrăgite de copii, “Scufiţa Roşie“. Elevii au creat un dicţionar multilingvistic al poveştii, au schimbat reţete ale felurilor de mancare existente în coşul bunicii şi au scris împreună o carte de bucate conţinând reţetele acestor mâncăruri; ei au avut, de asemenea, şansa de a pune o amprenta modernă poveştii tradiţionale, continuata cu aventurile lupului, care, alungat din Ţara Poveştilor, ajunge în fiecare din ţările proiectului, unde vizitează locuri şi participă la diverse evenimente. Dând elevilor şi profesorilor posibilitatea de a călători prin Europa şi de a lega prietenii cu colegii din ţările partenere, proiectul “Descoperă Europa prin poveşti” a făcut ca poveştile cu zâne să devină realitate (http://ourworldofourrights.com)

 

  • Parteneriat multilateral Comenius Discover Europe through Story”, 2012-2014 – Proiectul a reunit într-un spaţiu comun profesori şi elevi din 6 ţări din Europa, care au perceput mediul şcolar din ţările partenere explorând felul în care sunt integrate şi implementate drepturile copilului în aceste ţări. Partenerii au elaborat în comun materiale pedagogice pe această temă: Manualul unui bun profesor”, „Manualul unui bun părinte”, „Manifestul copiilor“, un joc virtual pe tema drepturilor copilului, un joc didactic despre ţările participante. Proiectul a contribuit la promovarea drepturilor copiilor în toate instituţiile implicate, la extinderea înţelegerii conceptului de “cetăţenie europeană” şi a abordat, de asemenea, dimensiuinea culturală europeană, prin dezvoltarea a ceea ce putem numi ,,inteligenţă culturală”, înţelegând prin aceasta “capacitatea de a înţelege diversitatea şi de a profita de ea”. (http://discovereurope.ro/)

 

  • Parteneriat Comenius Regio „City as a learning place – where learning is an adventure”, 2011-2013, derulat în colaborare cu Casa Corpului Didactic, Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucuresti si instituții similare din regiunea Prienai, Lituania, a avut ca scop crearea unei punţi între şcoală şi viaţa reală prin extinderea spaţiului de învăţare dincolo de zidurile şcolii şi explorarea de noi spaţii de învăţare în oraş. Cele două regiuni europene au elaborat modele de bune practici privind învăţarea în oraş integrată în curriculum şcolar şi au conceput un modul de formare pentru cadrele didactice in acest sens. -mhttp://www.slideshare.net/consiliere/prezentare-proiect-comenius-regio-ccd-buc-anpcdefp-simona-luca

 

  • Programul Internaţional MOVE, 2012, proiect pentru combaterea rasismului și violentei prin mișcare, sport și joc, dezvoltat și implementat de Fundatia „Terre des hommes“, în colaborare cu U.E.F.A.

 

  • Proiectul Centrului European de Limbi Moderne de la Graz „Assessment of young learners literacy linked to the Common European Framework of References for Languages”, 2011Scop: pilotarea instrumentelor pentru evaluarea nivelului de scriere şi citire într-o limbă străină pentru elevii de vârstă şcolară mică” (9-12 ani), în concordanţă cu grila de auto-evaluare “Cadrul european de referinţă pentru limbi străine“.